logo

Izjavom o zaštiti podataka

Pravila privatnosti

Ova web stranica je omogućena od strane Radly Gmbh, Duebendorf, Svicarska, a ovaj pravilnik definira način kako Radly Gmbh, prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke prikupljene od korisnika ove web stranice. Informacije koje prikupljamo od korisnika ove web stranice su: osobni podaci, neosobni podacikao i kolačići web preglednika. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na sve informacije koje prikupljamo i obrađujemo na internetskim stranicama www.poslovi.h Ove odredbe o Pravilima privatnosti su sastavni dio ugovora koji definira prava i obveze između Radly Gmbh te i posjetitelja ove web stranice.

Opće odredbe

Radly Gmbh vrlo ozbiljno shvaćaja zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

U suradnji s našim hosting davateljima nastojimo što bolje zaštititi baze podataka od neovlaštenog pristupa, gubitka, zlouporabe ili krivotvorenja.

Napominjemo da prijenos podataka na internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih osoba nije moguća.

Korištenjem ove web stranice pristajete na prikupljanje, obradu i korištenje podataka kako je opisano u nastavku. Ova web stranica se općenito može posjetiti bez registracije. Podaci kao što su pozvane stranice ili naziv datoteke koja se poziva, datum i vrijeme pohranjuju se na poslužitelju u statističke svrhe, a da ti podaci nisu izravno povezani s vašom osobom. Osobni podaci, posebno ime, adresa ili adresa e-pošte, prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi koliko je to moguće. Podaci se neće prosljeđivati ​​trećim stranama bez vašeg pristanka.

Skupljanje osobnih podataka

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na korisnika ove web stranice, a osobne podatke obrađujemo sukadlno sa odredbama Švicarskog zakona o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti podataka Europske Unije u daljnjem tekstu GDPR. (General Data Protection Regulation GDPR). Opća uredba o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25.05.2018, poznatija kao GDPR predstavlja opći okvir za zaštitu podataka na razini Europske unije, a Članak 6. definira Zakonitost obrade podataka. Osobne podatke obrađujemo na temelju slijedećih odredbi iz GDPR-a:

 • Članak 6. Stavak 1. Točka (a) GDPR - ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha;
 • Članak 6. Stavak 1. Točka (b) GDPR - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • Članak 6. Stavak 1. Točka (c) GDPR - obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 • Članak 6. Stavak 1. Točka (d) GDPR - obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • Članak 6. Stavak 1. Točka (f) GDPR - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.
 • Članak 9. Stavak 2. Točka (b) GDPR - obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije ili prava države članice ili kolektivnog ugovora u skladu s pravom države članice koje propisuje odgovarajuće zaštitne mjere za temeljna prava i interese ispitanika;

Osobni podatci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjeni su samo za ograničeno trajanje i bit će izbrisani kada više nisu potrebni.

Mjerodavne pravne osnove

Po Članku 13. GDPR-a upoznavamo Vas kao korisnika ove web stranice sa pravnim odredbama sukladno kojih prikupljamo vaše osobne podatke. U slučaju da neke pravne odredbe nisu navedene, vrijedi slijedeće:

 • Pravna osnova za prikupljane privole za obradu svojih osobnih podataka, je Članak Članak 6. GDPR-a Zakonitost obrade Stavak 1. Točka (a) i Članak 7. GDPR Uvjeti privole.
 • Pravna osnova za obradu podataka u svrhu pružanja naše uluge te u svrhu provedbi radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora je Članak 6 Stavak. 1 Točka (b) GDPR.
 • Pravna osnova za obradu podataka u svrhu poštovanja pravnih obveza Radly Gmbh je Članak 6 Stavak. 1 Točka (c) GDPR.
 • Pravna osnova za obradu podataka u svrhu potrebe legitimnih interesa Radly Gmbh je Članak 6 Stavak. 1 Točka (f) GDPR.
 • U slučaju da vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtjevaju obradu podataka, koriste se odredbe iz Članaka 6 Stavak. 1 Točka (d) GDPR.

Sigurnosne mjere

Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa zakonskim zahtjevima, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije, vrstu, opseg, okolnosti i svrhu obrade podataka, kao i različite vjerojatnosti nastanka i opseg obrade. ugrožavanje prava i sloboda fizičkih osoba kako bi se osigurala razina zaštite primjerena riziku. Mjere uključuju, posebice, osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog i elektroničkog pristupa podacima, kao i pristupa podacima. Nadalje, uspostavili smo postupke koji osiguravaju ostvarivanje prava na zaštitu podataka, brisanje privremenih podataka i reakcije na prijetnje ugrožavanja sigurnosti podataka. Prilikom dizajna, razvoja software-a te odabira web platforme, uzeli smo u obzir važnost načela zaštite osobnih podataka.

Prijenos osobnih podataka

U sklopu obrade osobnih podataka može se dogoditi da se podaci proslijede drugim tijelima, tvrtkama, pravno neovisnim pravnim ili fizičkim osobama. Primatelji ovih podataka mogu uključivati, na primjer, davatelje usluga kojima je naručena IT zadaća ili pružatelje usluga i sadržaja koji su integrirani u web stranicu. U tom slučaju poštujemo zakonske okvire, a dodatno sklapamo odgovarajuće ugovore ili sporazume s primateljima vaših podataka koji služe za zaštitu vaših podataka.

Obrada podataka u trećim zemljama

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EEA)) ili ih brađujemo u okviru korištenja usluga trećih strana, tijela ili poduzeća, to se radi samo u skladu sa zakonskim zahtjevima. Podložno izričitom pristanku ili ugovorno ili zakonski zahtijevanom prijenosu, podatke obrađujemo samo u trećim zemljama s priznatom razinom zaštite podataka, ugovornom obvezom kroz tzv. standardne zaštitne klauzule Europske komisije, ako postoje certifikati ili obvezujuća interna zaštita podataka propisi (Čl. 44 do 49 GDPR, informativna stranica Komisije EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Politika privatnosti za kolačiće

Ova stranica koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže podatke s posjećenih web stranica ili domena i pohranjuje ih web preglednik na računalu korisnika. Kolačić se prvenstveno koristi za pohranu informacija o korisniku tijekom ili nakon posjeta online ponudi. Pohranjene informacije mogu uključivati, na primjer, jezične postavke na web stranici, status prijave, isl. Pojam “kolačići” također uključuje druge tehnologije koje ispunjavaju iste funkcije kao i kolačići (npr. kada se podaci o korisniku pohranjuju pomoću pseudonimnih mrežnih identifikatora, također poznatih kao “korisnički ID-ovi”).

Razlikuju se sljedeći tipovi kolačića:

 • **Privremeni kolačići (također: kolačići sjednice eng. Session-Coockies) **: Privremeni kolačići se brišu najkasnije nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori preglednik
 • Stalni kolačići: Trajni kolačići ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Na primjer, status prijave može se spremiti ili se željeni sadržaj može prikazati izravno kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Isto tako, interesi korisnika, koji se koriste za mjerenje dosega ili u marketinške svrhe, mogu se pohraniti u takav kolačić.
 • Kolačići prve strane: “First party cookies” (kolačići prve strane) dolaze s sa same web stranice koju korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni.
 • Kolačići treće strane (auch: Drittanbieter-Cookies): Kolačiće treće strane uglavnom koriste oglašivači (tzv. treće strane) za obradu korisničkih podataka.
 • **Nužni (također: neophodni ili apsolutno potrebni) kolačići **: S jedne strane, kolačići mogu biti apsolutno neophodni za rad web stranice (npr. za spremanje prijava ili drugih korisničkih unosa ili iz sigurnosnih razloga).
 • **Kolačići za statistiku, marketing i personalizaciju **: Nadalje, kolačići se obično koriste i za mjerenje raspona i kada su interesi korisnika ili njegovo ponašanje (npr. gledanje određenog sadržaja, korištenje funkcija itd.) pohranjeni u korisničkom profilu na pojedinačnim web stranicama. Takvi profili služe za prikazivanje korisnicima, primjerice, sadržaja koji odgovara njihovim potencijalnim interesima. Taj se proces naziva i “praćenjem”, tj. praćenjem potencijalnih interesa korisnika. Ako koristimo kolačiće ili tehnologije “praćenja”, o tome ćemo vas posebno obavijestiti u našoj izjavi o zaštiti podataka ili prilikom dobivanja privole.

Napomene o pravnim osnovama: Pravna osnova po kojoj obrađujemo vaše osobne podatke pomoću kolačića ovisi o tome tražimo li vaš pristanak ili ne. Ako je to slučaj i pristajete na korištenje kolačića, pravni temelj za obradu vaših podataka je deklarirani pristanak. U suprotnom, podaci obrađeni korištenjem kolačića bit će obrađeni na temelju naših legitimnih interesa (npr. u komercijalnom radu naše online ponude i njezinom poboljšanju) ili ako je korištenje kolačića potrebno za ispunjavanje naših ugovornih obveza.

Razdoblje pohrane: ako vam ne damo nikakve eksplicitne informacije o razdoblju pohrane trajnih kolačića (npr. kao dio takozvanog uključivanja u kolačiće), pretpostavite da razdoblje pohrane može trajati do dvije godine.

Opće informacije o opozivu i prigovoru: Ovisno o tome temelji li se obrada na privoli ili zakonskom dopuštenju, imate mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoju privolu ili prigovoriti na obradu vaših podataka tehnologijom kolačića (zajedno koji se naziva “opt-out”). Svoj prigovor možete u početku izjaviti pomoću postavki u vašem pregledniku, npr. deaktiviranjem upotrebe kolačića (koji također mogu ograničiti funkcionalnost naše online ponude). Prigovor na korištenje kolačića u svrhe internetskog marketinga također se može izjaviti korištenjem raznih usluga, posebno u slučaju praćenja, putem web stranica https://optout.aboutads.info i https://www.youronlinechoices.com / će. Osim toga, možete primati daljnje obavijesti o prigovorima kao dio informacija o davateljima usluga i korištenim kolačićima.

Obrada podataka o kolačićima na temelju privole: Koristimo postupak upravljanja pristankom za kolačiće, u okviru kojeg korisnik pristaje na korištenje kolačića Izjava o suglasnosti se pohranjuje ovdje kako se upit ne bi morao ponavljati i pristanak bi se mogao dokazati u skladu sa zakonskom obvezom. Pohrana se može odvijati na strani poslužitelja i/ili u kolačiću (tzv. opt-in kolačić, ili uz pomoć usporedivih tehnologija) kako bi se korisniku mogao dodijeliti pristanak. Ovisno o pojedinačnim podacima o pružateljima usluga upravljanja kolačićima, vrijede sljedeće informacije: Trajanje pohrane privole može biti do dvije godine. Izrađuje se i pohranjuje pseudonimni identifikator korisnika s vremenom pristanka, informacijama o opsegu privole (npr. koje kategorije kolačića i/ili pružatelja usluga) te korištenim preglednikom, sustavom i krajnjim uređajem.

 • Vrste obrađenih podataka: podaci o upotrebi (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa), meta/komunikacijski podaci (npr. podaci o uređaju, IP adrese).
 • Pogođene osobe: korisnici (npr. posjetitelji web stranice, korisnici internetskih usluga).
 • Pravna osnova: suglasnost (Članak 6. Stavak 1. Točka (a) GDPR), legitimni interesi (Članak 6. Stavak 1. Točka (f) GDPR).

Izjava o zaštiti podataka za SSL/TLS enkripciju

Ova web stranica koristi SSL/TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su zahtjevi koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Sigurnost prijenosa podataka (bez SSL-a)

Imajte na umu da podatke koji se prenose putem otvorene mreže poput interneta ili usluge e-pošte bez SSL enkripcije mogu vidjeti svi. Nešifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da adresni redak preglednika prikazuje “http://” i da se u retku preglednika ne prikazuje simbol zaključavanja. Informacije koje se prenose putem Interneta i sadržaji primljeni online mogu se prenositi putem mreža trećih strana. Ne možemo jamčiti povjerljivost bilo koje komunikacije ili materijala koji se prenosi preko takvih otvorenih mreža ili mreža trećih strana.

Ako otkrijete osobne podatke putem otvorene mreže ili mreža trećih strana, trebali biste biti svjesni činjenice da bi vaši podaci mogli procuriti ili da bi treće strane potencijalno mogle pristupiti tim informacijama i, kao rezultat toga, prikupljati i koristiti podatke bez vašeg pristanak. Iako se u mnogim slučajevima pojedinačni paketi podataka prenose u šifriranom obliku, imena pošiljatelja i primatelja nisu. Čak i ako pošiljatelj i primatelj žive u istoj zemlji, podaci se često prenose putem takvih mreža i bez kontrole preko trećih zemalja, odnosno preko zemalja koje ne nude istu razinu zaštite podataka kao vaša zemlja prebivališta. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sigurnost vaših podataka tijekom prijenosa putem Interneta i odbijamo bilo kakvu odgovornost za neizravne ili izravne gubitke. Potičemo vas da koristite druga sredstva komunikacije ako smatrate da je to potrebno ili razumno iz sigurnosnih razloga.

Unatoč opsežnim tehničkim i organizacijskim sigurnosnim mjerama, podaci mogu biti izgubljeni ili presretnuti i/ili njima manipulirati neovlaštene osobe. Koliko je to moguće, poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo to spriječili unutar našeg sustava. Međutim, vaše je računalo izvan sigurnosnog područja koje možemo kontrolirati. Kao korisnik, vaša je odgovornost informirati se o potrebnim sigurnosnim mjerama i poduzeti odgovarajuće mjere u tom pogledu. Kao operater web stranice, nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti kao rezultat gubitka podataka ili manipulacije.

Podaci koje unesete u online obrasce mogu se proslijediti ovlaštenim trećim stranama u svrhu obrade narudžbe te ih mogu pregledati i, ako je potrebno, obraditi

Deklaracija o zaštiti podataka za datoteke zapisane na poslužitelju (Server-Log-Files)

Pružatelj ove web stranice automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane poslužiteljske log datoteke koje nam vaš preglednik automatski prenosi. Ovi su:

 • Vrsta preglednika i verzija preglednika
 • korišteni operativni sustav
 • URL preporuke
 • Naziv hosta računala koje pristupa
 • Vrijeme zahtjeva poslužitelja

Ovi se podaci ne mogu dodijeliti određenim osobama. Ovi podaci se ne spajaju s drugim izvorima podataka. Zadržavamo pravo naknadne provjere ovih podataka ako saznamo za određene naznake nezakonite uporabe.

Politika privatnosti za obrazac za kontakt

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontakt podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ove podatke ne prosljeđujemo bez vašeg pristanka.

Izjava o zaštiti podataka za podatke “newsletter-a”

Ako želite primati bilten eventualno ponuđen na ovoj web stranici, potrebna nam je vaša e-mail adresa kao i podaci koji nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da ste suglasni s primanjem biltena . Daljnji podaci se ne prikupljaju. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Svoj pristanak za pohranu podataka, e-mail adrese i njihovu upotrebu za slanje newslettera možete opozvati u bilo kojem trenutku, na primjer putem “linka za odjavu” u newsletteru.

Prava nositelja podataka

Pravo na potvrdu

Svaki nositelj podataka ima pravo od operatera web stranice zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na ispitanike. Ako želite iskoristiti ovo pravo na informacije, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Pravo na informacije

Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo dobiti besplatne informacije o osobnim podacima pohranjenim o njemu i kopiju tih informacija u bilo kojem trenutku. Po potrebi se mogu dobiti sljedeće informacije:

 • svrhe obrade
 • kategorije osobnih podataka koji se obrađuju
 • primatelji kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni
 • ako je moguće, planirano trajanje za koje će se osobni podaci pohranjivati ​​ili, ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog trajanja
 • postojanje prava na ispravak ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas ili na ograničavanje obrade od strane odgovorne osobe ili pravo na prigovor na ovu obradu
 • postojanje prava na žalbu nadzornom tijelu
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od nositelja podataka: sve dostupne informacije o izvoru podataka

Nadalje, korisnik ima pravo na informaciju o tome jesu li osobni podaci proslijeđeni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji. U tom slučaju, dotična osoba ima pravo dobiti informacije o odgovarajućim jamstvima u vezi s prijenosom. Ako želite iskoristiti ovo pravo na informacije, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Pravo na ispravak

Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo zahtijevati hitan ispravak netočnih osobnih podataka koji se na nju odnose. Nadalje, nositelj podataka ima pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, zahtijevati dopunu nepotpunih osobnih podataka - također putem dopunske izjave. Ako želite iskoristiti ovo pravo na informacije, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)*

Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo zahtijevati od osobe odgovorne za ovu web stranicu da se osobni podaci koji se na nju odnose odmah izbrišu ako postoji jedan od sljedećih razloga i ako obrada nije potrebna:

 • Osobni podaci prikupljeni su u svrhe ili na drugi način obrađeni za koje više nisu potrebni
 • Ispitanik opoziva svoj pristanak na kojem se obrada temeljila i ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • Ispitanik prigovara obradi iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije i ne postoje važni legitimni razlozi za obradu, ili ispitanik prigovara obradi u slučaju izravnog oglašavanja i povezanog profiliranja.
 • Osobni podaci obrađeni su nezakonito
 • Brisanje osobnih podataka potrebno je za usklađenost sa zakonskom obvezom o pravu EU ili države članice kojoj voditelj obrade podliježe
 • Osobni podaci prikupljeni su u svezi s ponuđenim uslugama informacijskog društva, pripadaju djetetu

Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv i želite da se osobni podatci koje Radly Gmbh pohranjuju izbrišu, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku.

Pravo na ograničenje obrade

Svaka osoba na koju utječe obrada osobnih podataka ima pravo zahtijevati da osoba odgovorna za ovu web stranicu ograniči obradu ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje omogućuje odgovornoj osobi da provjeri točnost osobnih podataka
 • Obrada je nezakonita, nositelj podataka odbija brisanje osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje korištenja osobnih podataka
 • Odgovorna osoba više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ispitaniku su potrebni za potvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu iz razloga koji proizlaze iz njegove posebne situacije i još nije jasno jesu li legitimni razlozi odgovorne osobe veći od onih nositelja podataka Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i želite zatražiti ograničenje osobnih podataka pohranjenih od strane Radly Gmbh, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Službenik za zaštitu podataka ove web stranice pobrinut će se za ograničenje obrade.

Pravo na prenosivost podataka

Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo primiti osobne podatke koji se na nju odnose u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Također imate pravo da se ti podaci proslijede drugoj odgovornoj osobi ako su ispunjeni zakonski uvjeti. Nadalje, ispitanik ima pravo da se osobni podaci prenesu izravno od jedne odgovorne osobe do druge odgovorne osobe, ukoliko je to tehnički izvedivo i pod uvjetom da to ne utječe na prava i slobode drugih osoba. Kako biste ostvarili pravo na prijenos podataka, možete nas kontaktirati.

Pravo na prigovor

Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na nju odnose iz razloga koji proizlaze iz konkretne situacije.

Radly Gmbh više neće obrađivati ​​osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode ispitanika, ili ako je obrada potrebna za tvrdnja, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva. Kako biste ostvarili pravo na prigovor, možete nas kontaktirati.

Pravo na opoziv privole za zaštitu podataka

Svaka osoba pogođena obradom osobnih podataka ima pravo u bilo kojem trenutku opozvati danu privolu za obradu osobnih podataka. Ako želite potvrditi svoje pravo na opoziv privole, u bilo kojem trenutku možete nas kontaktirati.

Izjava o zaštiti podataka za prigovor na reklamne e-mailove

Ovim se protivimo korištenju podataka za kontakt koji su objavljeni kao dio obveze impresuma za slanje neželjenog reklamnog i informativnog materijala. Zadržavamo pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenog oglašavanja, poput neželjene e-pošte.

Korištenje Matoma

Ova web stranica koristi Matomo (bivši Piwik), softver otvorenog koda za statističku analizu pristupa posjetitelja. Matomo koristi takozvane kolačiće, odnosno tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja web stranice.

Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju web stranice pohranjuju se na poslužitelju u Njemačkoj.

IP adresa je anonimizirana odmah nakon obrade i prije pohranjivanja. Imate mogućnost spriječiti instalaciju kolačića promjenom postavki u softveru vašeg preglednika. Napominjemo da uz odgovarajuću postavku sve funkcije ove web stranice možda neće biti dostupne.

Možete odlučiti hoće li se u vašem pregledniku pohraniti jedinstveni kolačić za web analizu kako biste omogućili operateru web stranice prikupljanje i analizu različitih statističkih podataka.

Politika privatnosti za Facebook

Ova web stranica koristi značajke Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Kada posjetite naše stranice s Facebook dodacima, uspostavlja se veza između vašeg preglednika i Facebook poslužitelja. Podaci se već prenose na Facebook. Ako imate Facebook račun, ovi podaci se mogu povezati s njim. Ako ne želite da se ovi podaci dodijele vašem Facebook računu, molimo odjavite se s Facebooka prije nego posjetite našu stranicu. Interakcije, posebice korištenjem funkcije komentara ili klikom na gumb “Sviđa mi se” ili “Podijeli”, također se prosljeđuju na Facebook. Više možete saznati na https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Politika privatnosti za Instagram

Funkcije usluge Instagram integrirane su na našoj web stranici. Ove funkcije nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete kliknuti gumb Instagram da povežete sadržaj naših stranica s vašim Instagram profilom. To omogućuje Instagramu da poveže vaš posjet našoj stranici s vašim korisničkim računom. Želimo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih Instagram koristi.

Za više informacija pogledajte Instagramova pravila privatnosti: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Politika privatnosti za LinkedIn

Koristimo marketinške usluge društvene mreže LinkedIn od LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska (“LinkedIn”) u okviru naše online ponude.

Oni koriste kolačiće, tj. tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem računalu. To nam omogućuje da analiziramo kako koristite web stranicu. Na primjer, možemo mjeriti uspjeh naših oglasa i korisnicima pokazati proizvode za koje su prethodno bili zainteresirani.

Na primjer, bilježe se podaci o operativnom sustavu, pregledniku, web stranici kojoj ste prethodno pristupili (URL preporuke), koje je web stranice korisnik posjetio, na koju ponudu je korisnik kliknuo te datum i vrijeme posjeta našoj web stranici.

Informacije koje generira kolačić o korištenju ove web stranice prenose se u pseudonimiziranom obliku na LinkedIn poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. LinkedIn ne pohranjuje ime ili adresu e-pošte odgovarajućeg korisnika. Umjesto toga, gornji podaci dodijeljeni su samo osobi koja je kreirala kolačić. Ovo se ne primjenjuje ako je korisnik dopustio LinkedIn obradu bez pseudonimizacije ili ako ima LinkedIn račun.

Možete spriječiti pohranu kolačića tako da u skladu s tim postavite softver svog preglednika; međutim, želimo istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove web stranice u punom opsegu. Također možete prigovoriti na korištenje svojih podataka izravno na LinkedInu: [https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out](https://www.linkedin.com/psettings/ gost-kontrole/retargeting-opt-out).

Koristimo LinkedIn Analytics za analizu i redovito poboljšanje korištenja naše web stranice. Dobivenu statistiku možemo koristiti kako bismo poboljšali našu ponudu i učinili je zanimljivijom za vas kao korisnika. Sve tvrtke LinkedIn usvojile su standardne ugovorne klauzule kako bi osigurale da se promet prema Sjedinjenim Državama i Singapuru potreban za razvoj, rad i održavanje Usluga obavlja na zakonit način. Ako od korisnika tražimo njihov pristanak, pravni temelj za obradu je članak 6. stavak 1 točka (a) GDPR. Inače, pravna osnova za korištenje LinkedIn Analyticsa je članak 6. stavak 1. S. 1. točka (f) GDPR.

Informacije treće strane: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ireland; Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti.

Bilteni - Mailchimp

Newsletter se šalje pomoću davatelja e-mail usluga ‘MailChimp’, platforme za slanje newslettera američkog davatelja Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, SAD. Propise o zaštiti podataka pružatelja usluga dostave možete vidjeti ovdje. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp certificiran je prema Ugovoru o zaštiti privatnosti i stoga nudi jamstvo za usklađenost s europskim standardima zaštite podataka ([PrivacyShield](https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status =Aktivan&t=1)). Pružatelj usluga dostave koristi se na temelju naših legitimnih interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom f GDPR-a i ugovorom o obradi narudžbe u skladu s člankom 28. stavkom 3. stavkom 1. GDPR-a.

Pružatelj usluga dostave može koristiti podatke primatelja u pseudonimnom obliku, tj. bez dodjele korisniku, za optimizaciju ili poboljšanje vlastitih usluga, npr. za tehničku optimizaciju otpreme i prezentacije biltena ili u statističke svrhe. Međutim, pružatelj usluga dostave ne koristi podatke naših primatelja newslettera kako bi im sam pisao ili prosljeđivao podatke trećim stranama.

Napomena o prijenosu podataka u SAD

Naša web stranica uključuje alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u. Kada su ovi alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se prenijeti na američke poslužitelje odgovarajućih tvrtki. Želimo istaknuti da SAD nije sigurna treća zemlja u smislu zakona o zaštiti podataka EU. Američke tvrtke obvezne su osobne podatke objaviti sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete poduzeti pravni postupak protiv toga. Stoga se ne može isključiti da će američka tijela (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Autorska prava

Autorska prava i sva druga prava na sadržaj, slike, fotografije ili druge datoteke na web stranici pripadaju isključivo Radly Gmbh ili nositeljima prava s posebnim imenom. Za umnožavanje svih datoteka potrebno je prethodno dobiti pismenu suglasnost nositelja autorskih prava. Svatko tko počini kršenje autorskih prava bez pristanka nositelja prava može biti kazneno odgovoran odgovoran za štetu.

Opće odricanje od odgovornosti

Sve informacije na ovoj web stranici pažljivo su provjerene. Trudimo se da informacije koje nudimo budu ažurne, točne u smislu sadržaja i potpune. Ipak, ne može se u potpunosti isključiti pojava pogrešaka, što znači da ne možemo jamčiti za cjelovitost, točnost i aktualnost informacija, uključujući i one novinarske i uredničke prirode. Zahtjevi za odgovornost za štetu materijalne ili nematerijalne prirode uzrokovane korištenjem dostavljenih informacija isključeni su osim ako ne postoje dokazi o namjernoj ili gruboj krivnji.

Izdavač može mijenjati ili brisati tekstove po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave te nije dužan ažurirati sadržaj ove web stranice. Korištenje ili pristup ovoj web stranici je na vlastitu odgovornost posjetitelja. Izdavač, njegovi klijenti ili partneri nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, poput izravne, neizravne, slučajne, unaprijed utvrđene ili posljedične štete, koja je navodno nastala posjećivanjem ove web stranice i stoga ne preuzimaju nikakvu odgovornost za to.

Izdavač također ne preuzima nikakvu odgovornost i odgovornost za sadržaj i dostupnost web stranica trećih strana kojima se može pristupiti putem vanjskih poveznica na ovoj web stranici. Operateri povezanih stranica isključivo su odgovorni za njihov sadržaj. Izdavač se izričito ograđuje od svih sadržaja trećih strana koji bi mogli biti relevantni prema kaznenom zakonu ili zakonu o odgovornosti ili koji krše uobičajenu pristojnost.

Promjene

Ovu izjavu o zaštiti podataka možemo prilagoditi u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti. Primjenjuje se trenutna verzija objavljena na našoj web stranici. Ukoliko je izjava o zaštiti podataka dio ugovora s vama, u slučaju ažuriranja obavijestit ćemo vas o promjeni e-poštom ili na drugi prikladan način.

Pitanja

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, pošaljite nam e-mail ili kontaktirajte osobu odgovornu za zaštitu podataka u našoj organizaciji navedenu na početku izjave o zaštiti podataka.

Zürich, 20.02.2022