logo

Uvjeti korištenja

Uvodne odredbe

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SLJEDEĆE UVIJETE KORIŠTENJA NAŠIH WEB STRANICA.

Ovim Uvjetima korištenja uređuju se prava i obveze u vezi korištenja ove web stranice u vlasništvu firme Radly Gmbh sa sjedištem u 8600 DÜBENDORF, SCHWEIZ. Korištenjem web stranice poslovi.ch suglasni ste s ovim Uvjetima korištenja te ih u potpunosti razumijete i prihvaćate. To uključuje i odredbe o obradi podataka i pravila u vezi s kolačićima. Uvjeti korištenja, kao i sve eventualne izmjene i dopune, vrijede od dana kada su objavljeni na ovoj web stranici, a obvezuju jednako i Radly Gmbh i korisnika usluge.

Stranica poslovi.ch, namijenjena je posredovanju pri pronalaženju posla u Švicarskoj i to osobito u poodručju IT-a, inženjeringa, medicine, prijevoza, turizma i ugostiteljstva.

Informacije o otvorenim radnim mjestima primatelj usluge, odnosno osoba koja traži posao u nastavku kandidat, prima putem elektroničke poste i to nakon uspješno obavljenog interview-a, a samo u slučaju da se njegove kvalifikacije i radno iskustvo poklapaju s potrebama nekih od potencijalnih poslodavaca. Podaci o kandidatu bit će dostupni zainteresiranim poslodavcima, samo uz predhodnu suglasnost kandidata.

Radly Gmbh zadržava pravo izmjene ili ukidanja sadržaja ove stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Firma Radly Gmbh nije odgovoran za eventualno neispravno funkcioniranje ili nedostupnost ove stranice, a isto tako ni za bilo koju vrstu štete nastale korištenjem iste.

Svako korištenje ove stranice koje nije u skladu s Uvjetima korištenja, smatrat će se zloupotrebom i kršenjem Uvjeta korištenja.

Korisnik se odriče potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi mu mogla biti nanesena zloupotrebom podataka od strane poslodavaca i trećih osoba.

Prilikom izvršenja postupka prijave korisnik usluge, u ovom slučaju kandidat, snosi isključivu odgovornost za vjerodostojnost svih priloženih dokumenata kao što su životopis, preslike diploma, kvalifikacije, karakteristike, potvrde o nekažnjavanju itd.

Radly Gmbh se obvezuje da neće davati korisničke podatke trećim osobama bez dozvole kandidata.

Za vjerodostojnost podataka i poslanih dokumenata odgovara isključivo kandidat.

Radly Gmbh ne jamči za vjerodostojnost osobnih podataka, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka kandidata.

Korisnik stranice se obavezuje da neće poduzimati aktivnosti koje mogu ometati nesmetani rad ovih web stranica.

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci mogu se koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Uvjetima korištenja.

Autorska prava

Sadržaj web stranicama www.poslovi.ch zaštićen je švicarskim zakonom o autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela ove web stranice, bez prethodne pisane suglasnosti Radly Gmbh kao nositelja isključivih autorskih prava, smatrat će se povredom istih.

Prekid suradnje

Korisnici usluge mogu prekinuti suradnju sa Radly Gmbh pisanim putem na e-mail adresu: info@poslovi.ch Radly Gmbh može isto tako iz bilo kojeg razloga, u svakom trenutku, prekinuti suradnju s korisnikom usluge.

Važeće pravo i odabir suda

Ovi Uvjeti korištenja izrađeni su i tumače se u skladu sa švicarskim zakonom. Suglasni ste da je u slučaju bilo kakvog sudskog spora između vas i Radly Gmbh, proisteklog zbog vaše korištenje ovih internetskih stranica ili usluga firme Radly Gmbh, nadležan sud u Zuerich-u (Švicarska).

Ostale odredbe

Važeći Uvjeti korištenja stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja na ovoj web stranici, a Radly Gmbh zadržava pravo izmjene i dopune. Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeti korištenja nevažeća, nezakonita ili neprovediva u praksi, ista se izdvaja i ne utječe na važenje ostalih odredbi.

Sugaslan sam s prikupljanjem i obradom mojih osobnih podataka u skladu s gore navedenim Uvjetima korištenja. Isto tako sam suglasan da se moji osobni podaci čuvaju do opoziva pismenim putem.

Upoznat sam sa svojim pravima da svaku sumnju na zlouporabu osobnih podataka prijavim pisanim putem na e-mail adresu: info@poslovi.ch

Zürich, 20.02.2022